Ungdomsrådet

Hustadvika ungdomsråd skal fremme barn og unges interesser i kommunen.

Ungdomsrådet består av ungdommer i alderen 14 – 19 år som er bosatt i Hustadvika kommune.

Hva gjør vi?

Medvirkning er viktig for å gjøre gode beslutninger i en kommune. Ungdomsrådet er ett av flere viktige talerør for barn og unge. Ungdom fra hele kommunen er med i rådet, og disse blir valgt ut fra sin skole til å representere seg og sine medelever. De skal jobbe med aktuelle saker og problemstillinger som angår barn og unge i vår kommune, og har gjennom uttalelser mulighet til å påvirke beslutninger som blir gjort.

Ungdomsrådet skal arbeide for et positivt oppvekstmiljø gjennom aktiviteter og tiltak for alle barn og unge i hele kommunen, og ungdomsbehov skal vektlegges ved planlegging av infrastruktur.

Ungdomsrådet skal også være et informativt organ ovenfor innbyggere, kommune og ungdommenes  interesseorganisasjoner. Samtidig skal vi være et aktivitetsskapende organ gjennom arrangement, konferanser, fordeling av kommunale midler til ungdomsaktiviteter og andre aktiviteter som gjør Hustadvika til en spennende kommune å bo i.


Hvem er med i Hustadvika ungdomsråd

Ungdomsrådet har 9 medlemmer, 4 varamedlemmer, 1 fra kommunestyret som observatør og 1 fra administrasjonen som sekretær. 

Hustadvika ungdomsråd
Medlem Varamedlem Observatør fra kommunestyret
Didrik Storvik Simen Farstad Liaskar Malin Kleppen (AP)
Veslemøy Pedersen Ørgesvik Erika Hansgård
Noa Vestad Aarø Lilja Elise Holberg Rødal
Sondre Åkvik Øvermo Martin Aalberg
Tina Hustad Holen
Hanna Sofie Rødal
Markus Aas Aure
Reidar Andre Heilevang
Andrine Myrstad Helseth

 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Elin Aas
Rådgiver
E-post
Mobil 907 71 912

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året