Ungdomsrådet

Hustadvika ungdomsråd skal fremme barn og unges interesser i kommunen.

Ungdomsrådet består av ungdommer i alderen 14 – 19 år som er bosatt i Hustadvika kommune.

Hva gjør vi?

Medvirkning er viktig for å gjøre gode beslutninger i en kommune. Ungdomsrådet er ett av flere viktige talerør for barn og unge. Ungdom fra hele kommunen er med i rådet, og disse blir valgt ut fra sin skole til å representere seg og sine medelever. De skal jobbe med aktuelle saker og problemstillinger som angår barn og unge i vår kommune, og har gjennom uttalelser mulighet til å påvirke beslutninger som blir gjort.

Ungdomsrådet skal arbeide for et positivt oppvekstmiljø gjennom aktiviteter og tiltak for alle barn og unge i hele kommunen, og ungdomsbehov skal vektlegges ved planlegging av infrastruktur.

Ungdomsrådet skal også være et informativt organ ovenfor innbyggere, kommune og ungdommenes  interesseorganisasjoner. Samtidig skal vi være et aktivitetsskapende organ gjennom arrangement, konferanser, fordeling av kommunale midler til ungdomsaktiviteter og andre aktiviteter som gjør Hustadvika til en spennende kommune å bo i.


Når og hvor er det møte? 

Møtene finner sted ved Hustadvika rådhus. 
Dato og møtetidspunkt kommer frem av møteinnkallingen som sendes ut i forkant av møtet. 

Møtepapir

Møteinnkalling blir sendt ut til alle medlemmene og varamedlemmene, og publisert offentlig senest 10 dager før møtedagen.  

Møtepapir


Hvem er med i Hustadvika ungdomsråd

Ungdomsrådet har 9 medlemmer, 1 fra kommunestyret som observatør og 1 fra administrasjonen som sekretær. Sekretær er: Emelie Langnes Holden.

Hustadvika ungdomsråd 2021/2022
Medlem Skolekrets Observatør fra kommunestyret
Marcus Aas Aure (leder) Molde vgs, bosatt i Aureosen Edith Ø. Risvik (AP)
Noa Vestad Aarø (nestleder) Hustadvika vgs, bosatt på Løset
Lea Sunde Gaikonen Bud barne- og ungdomsskule
Jørgen Vatne Hustad barne- og ungdomsskole
Didrik Storvik Eide ungdomsskole
Emma Brun-Høivik Eide ungdomsskole
Hanna Sofie Rødal Hustadvika vgs, bosatt på Hustad
Guro Flatmo Fræna ungdomsskole
Nelly Bjerkeseth Gjendem Julsundet ungdomsskole, bosatt på Jendem

Ungdomsrådet 2021 2022Bakerst fra venstre: Emma Brun-Høivik, Guro Flatmo, Lea Sunde Geikonen, og Didrik Storvik
Foran fra venstre: Nelly Bjerkeseth Gjendem, Marcus Aas Aure og Jørgen Vatne
Ikke tilstede: Noa Vestad Aarø og Hanne Sofie Rødal

Kontaktinformasjon

Emelie M. Langnes Holden
Kultur
E-post
Telefon 98 02 71 11
Marcus Aas Aure
Leder ungdomsrådet 2021/2022
E-post
Telefon 48 06 71 94
Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100