Ungdomsrådet

Hustadvika ungdomsråd skal fremme barn og unges interesser i kommunen.

Ungdomsrådet består av ungdommer i alderen 14 – 19 år som er bosatt i Hustadvika kommune.

Hva gjør vi?

Medvirkning er viktig for å gjøre gode beslutninger i en kommune. Ungdomsrådet er ett av flere viktige talerør for barn og unge. Ungdom fra hele kommunen er med i rådet, og disse blir valgt ut fra sin skole til å representere seg og sine medelever. De skal jobbe med aktuelle saker og problemstillinger som angår barn og unge i vår kommune, og har gjennom uttalelser mulighet til å påvirke beslutninger som blir gjort.

Ungdomsrådet skal arbeide for et positivt oppvekstmiljø gjennom aktiviteter og tiltak for alle barn og unge i hele kommunen, og ungdomsbehov skal vektlegges ved planlegging av infrastruktur.

Ungdomsrådet skal også være et informativt organ ovenfor innbyggere, kommune og ungdommenes  interesseorganisasjoner. Samtidig skal vi være et aktivitetsskapende organ gjennom arrangement, konferanser, fordeling av kommunale midler til ungdomsaktiviteter og andre aktiviteter som gjør Hustadvika til en spennende kommune å bo i.


Når og hvor er det møte? 

Møtene finner sted ved Hustadvika rådhus. 
Dato og møtetidspunkt kommer frem av møteinnkallingen som sendes ut i forkant av møtet. 

Møtepapir

Møteinnkalling blir sendt ut til alle medlemmene og varamedlemmene, og publisert offentlig senest 10 dager før møtedagen.  

Møtepapir


Hvem er med i Hustadvika ungdomsråd

Ungdomsrådet har 9 medlemmer, 1 fra kommunestyret som observatør og 1 fra administrasjonen som sekretær. Sekretær er: Emelie Langnes Holden.

Hustadvika ungdomsråd 2024/2025
Medlem Skolekrets Observatør fra kommunestyret
Michael Bringslid Julsundet Reidar A. Heilevang
Linda Mordal Elnesvågen
Jonathan Huanca Husveg Videregående skoler
Emil Krakeli Herskedal Eide
Ane Emilie Hjelen Eide
Tora Angelica O. Eidem Videregående
Karla Zerlina Rødseth Bud
Vicente Alonso Guerrero Elnesvågen
Bjørgmundur Steinar Vignisson Hustad
Vara:
Julie Gedde-Dahl Vara Eide
Arminas Keblikas Vara Bud
Sophia Syversen Vara Hustad
Iben Slettvold Øverli Vara: Fræna
Anne Marte Røshol Vara: Julsundet

Kontaktinformasjon

Emelie M. Langnes Holden
Kultur
E-post
Telefon 98 02 71 11
Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100