UNGDATA Hustadvika

Ungdata er et spørrebasert verktøy som de aller fleste kommuner i Norge benytter. Ungdataresultatene sier noe om hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden sin.

I tidligere Fræna kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2015 og 2018. På denne siden ser du noen utvalgte resultater fra kommunens siste undersøkelse. Du finner også resultatrapporter du kan laste ned, og medielenker.

I tidligere Eide kommune ble det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2013, 2016 og 2018. På denne siden ser du noen utvalgte resultater fra kommunens siste undersøkelse. Du finner også resultatrapporter du kan laste ned, og medielenker.

 
 
 

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100