Spillemidler

Kommuner, idrettslag og andre ikke-kommersielle sammenslutninger kan søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Kulturdepartementet deler ut spillemidler hvert år, via fylkeskommunen, til anlegg for idrett og friluftsliv.

Det kan søkes om tilskudd til

  • Nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
  • Nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)
  • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet

Viktige kriterier er at anlegget ikke skal drives på kommersiell basis, anlegget må være vedtatt i kommunens plan for Idrett og friluftsliv og anlegget skal ha universell utforming.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen i kommunen for å få nærmere veiledning. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med lag som planlegger å søke om spillemidler til sine prosjekt.

Saksbehandling

15. september: Frist for å levere inn en enkel søknad for å få plass i prioritert liste i kommunens Sektorplan for idrett og friluftsliv, som rulleres hver høst. Den behandles politisk i november/desember. 

1. desember: Frist for å sende inn endelig søknad i søknadsportalen/anleggsregisteret til kommunen.

15. januar: Frist for kommunen til å sende inn alle søknader til fylkeskommunen.

Svar fra Fylkeskommunen kommer i juni.

Du kan finne mer informasjon på disse sidene

Søknadsskjema Anleggsregisteret
Idrettsanlegg.no
Fylkeskommunens hjemmeside om spillemidler
Regjeringens idrettspolitikk

  

Kontaktinformasjon

Ragnhild Elin Aas
Kultursjef
E-post
Telefon 90 77 19 12

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100