Kulturpriser i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune ønsker å anerkjenne, synliggjøre og aktualisere kulturfeltet og frivillig arbeid. Kulturpriser bidrar til å løfte fokuset på kultur og frivillighet på en god måte.

Tre ulike priser vil deles ut, se mer informasjon lengre ned i artikkelen. Frist for å sende inn forslag på nominerte kandidater til prisene er 1. september til:

postmottak@hustadvika.kommune.no

Husk å sjekke denne oversikten - om vedkommende har fått tildelt pris tidligere i Hustadvika, Eide eller Fræna. (PDF, 108 kB)

Utdeling av prisene vil skje på Frivillighetens Dag 5. desember 2024. Mer informasjon om arrangementet kommer.

Hustadvika kommune skal ta vare på og fremme de gode verdiene i de ulike kulturfeltene på en synlig og støttende måte. Kunst, musikk, kultur, idrett og friluftsliv - og all frivilligheten som følger med - skaper bo- og blilyst i kommunen vår. Samtidig er dette også en viktig bidragsyter til god folkehelse i vår kommune. I vår kommune er vi heldige å ha mange kunst- og kulturutøvere, ildsjeler, frivillige og unge kulturtalenter som bidrar til trivsel og livskvalitet i Hustadvika.

Hustadvika kommune deler ut disse kulturprisene hvert andre år, fra og med 2022:

 • Kulturpris
  Hvert 2. år: 20 000 kr + innrammet utmerkelse
 • Frivilligpris
  Hvert 2. år: 10 000 kr + innrammet utmerkelse
 • Kulturstipend til unge utøvere
  Hvert 2. år: 10 000 kr + innrammet utmerkelse

Statuetter/retningslinjer for de enkelte prisene:

Kulturpris:

Kulturprisen er en høythengende utmerkelse og deles ut hvert andre år. Formålet med prisen er å stimulere, anerkjenne og synliggjøre kulturaktivitet i kommunen.

En plog baner vei, går alltid fremover og er grunnlaget for å lage gode forhold for at andre skal kunne spire og gro. 

Navnet på kulturprisen er «Plogen - Hustadvika kommunes kulturpris». Plogen har hentet inspirasjon fra kommunevåpenet og kommunens identitet.

 • Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller grupper av personer, til lag og organisasjoner eller institusjoner som hører hjemme i Hustadvika kommune. Hvis innsatsen har kommet Hustadvika kommune særlig til gode, kan prisen også tildeles kandidater som ikke er bosatt i kommunen.
 • Kandidaten må ha utmerket seg ved fremragende innsats innen kultursektoren. Prisen skal spesielt rette seg mot lang og god innsats innenfor ett eller flere kulturfelt og frivillig arbeid.
 • Frist for å sende inn forslag på kandidater til kulturprisen kunngjøres offentlig. Alle kan sende inn forslag. Forslag skal være skriftlig og begrunnet.
 • Forslag sendes per epost til postmottak@hustadvika.kommune.no og merkes med "Kulturpris år 2024 – forslag til kandidat" i emnefelt.
 • Kommunedirektøren fremmer et kandidatforslag til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og kunnskap og utvalget vedtar hvem som skal tildeles prisen. Navnet på prisvinneren kunngjøres etter at det er gjort vedtak.
 • Prisen er en sum på 20.000 kroner, samt innrammet diplom laget av lokal kunstner. 
 • Prisen overrekkes av ordføreren på et eget kulturarrangement.

Frivilligprisen:

Frivilligprisen deles ut hvert andre år, og er en personlig anerkjennelse for frivillig innsats og arbeid. Denne prisen tilegnes våre mindre synlige hverdagshelter som står på i sitt nærmiljø. Formålet med prisen er å stimulere, anerkjenne og synliggjøre frivillig kulturarbeid i Hustadvika kommune.

 • Frivilligprisen kan gis til enkeltpersoner eller grupper av personer, til lag og organisasjoner eller institusjoner som hører hjemme i Hustadvika kommune. Kandidaten har utmerket seg ved stor frivillig dugnadsinnsats.
 • Kandidaten må ha utmerket seg på en god måte med frivillig innsats for andre, enten gjennom et lag og forening eller som enkeltperson. Kandidaten kan og ha utmerket seg gjennom ett enkelt prosjekt i kommunen
 • Kandidaten kan også ha utmerket seg utenom kultursektoren, som frivillig ellers som har bidratt til samfunnsnyttig arbeid i Hustadvika kommune.
 • Frist for å sende inn forslag på kandidater til kulturprisen kunngjøres offentlig. Alle kan sende inn forslag. Forslag skal være skriftlig og begrunnet.
 • Forslag sendes per epost til postmottak@hustadvika.kommune.no og merkes med: "Frivilligpris årstall 2024 – forslag til kandidat" i emnefelt.
 • Kommunedirektøren fremmer et forslag til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og kunnskap og utvalget vedtar hvem som skal tildeles prisen. Navnet på prisvinneren kunngjøres etter at det er gjort vedtak.
 • Prisen er på 10 000 kroner, med innrammet diplom lagd av lokal kunstner. 
 • Prisen overrekkes av ordføreren på det siste kommunestyremøte det året eller ved arrangement for prisutdeling.

Kulturstipend for unge utøvere:

Kulturstipend til unge utøvere deles ut hvert andre år, og skal bidra til å løfte frem ungdom innen ulike kulturfelt. Formålet med tildelingen er å anerkjenne og støtte unge utøvere under 25 år i ulike kulturmiljø i Hustadvika kommune.

 • Kulturstipend for unge utøvere kan gis til enkeltpersoner eller grupper innen ulike kulturfelt, som har et talent innen kultursektoren i Hustadvika kommune. Midlene skal benyttes til videre utdanning/virke eller dekke utgifter til utøvelse av denne aktiviteten.
 • Frist for å sende inn forslag på kandidater til kulturstipend for unge utøvere kunngjøres offentlig. Alle kan sende inn forslag. Forslag skal være skriftlig og begrunnet.
 • Forslag sendes per epost til postmottak@hustadvika.kommune.no og merkes med: "Kulturstipend for unge utøvere årstall 2024 – forslag til kandidat" i emnefelt.
 • Kommunedirektøren fremmer et forslag til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og kunnskap og utvalget vedtar hvem som skal tildeles prisen. Navnet på prisvinneren kunngjøres etter at det er gjort vedtak.
 • Prisen er på 10 000 kroner, med innrammet diplom lagd av lokal kunstner. 
 • Prisen overrekkes av ordføreren på siste kommunestyremøte dette året eller ved arrangement for prisutdeling.