Reiselivsplan for Hustadvika

I 2021 ble det vedtatt en egen reiselivsplan for Hustadvika kommune som gjelder for perioden 2021-2025. Målet med planen er å videreutvikle Hustadvika som en helårs reiselivskommune. 

Sentrale spørsmål som planen skal gi svar på er:

  • Hvilket reisemål skal Hustadvika være og for hvem?
  • Hvordan benytter vi våre natur- og kulturressurser best mulig?
  • Skal Hustadvika være et sted å komme til, et sted å stoppe eller et sted verdt å ta en omvei for?
  • Hvordan utnytter vi trafikken langs Atlanterhavsvegen best mulig?
  • Hvordan utnytter vi reisemålets beliggenhet mellom Molde og Kristiansund på en best mulig måte?
  • Hvordan legger vi grunnlaget for at en større andel av trafikken stopper og bor på reisemålet?
  • Hvilke utbyggingsprosjekter bør prioriteres?
  • Hva trenger reisemålet av forbedret infrastruktur?
  • Hvordan ivaretar reisemålet vertskapsfunksjonen på en god måte?

Her finner du planen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Kontaktinformasjon

Ragnhild Elin Aas
Kultursjef
E-post
Telefon 90 77 19 12

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen