Salg av tjenester

Kulturskolens priser indeksreguleres hvert år og justeres ved skolestart. Alle tjenester ved kulturskolen justeres opp med gjeldende deflator (lønns- og prisvekst).

Salg av tjenester

Kulturskolens priser indeksreguleres hvert år og justeres 01.01. Alle tjenester ved Hustadvika kulturskole justeres opp med gjeldende deflator (lønns- og prisvekst).

1. Salg av stillingsandel: 

For større oppdrag som salg til korps, kor og ellers frivillig kulturliv i Hustadvika kommune selger Hustadvika kulturskole prosentandel til den aktuelle lærer/musiker. Kostnaden beregnes ut fra den enkelte lærers faktiske årslønn, inkl. arb.giveravgift og sosiale utgifter. Det er hver enkelt kor/korps sin årsplan som legger grunnlaget for størrelsen på stillingen. Se ellers vilkår i kontrakten.

Tillegg:

Kunden skal ikke dekke reise som utføres innenfor Hustadvika kommune. For reise utenfor Hustadvika kommune skal kunden dekke alle reise- og diettkostnader etter Hustadvika kommunes regelverk. Dette faktureres etter lærer/utøvers regning.

2. Refusjon dirigenttjenester:

a) Fritidskulturlivet
Fritidskulturlivet i Hustadvika får et refusjonskrav på 75%.
b) Andre kunder
For kunder som ikke tilhører fritidskulturlivet i Hustadvika faktureres 100% av kostnadene. Reise og evt. tillegg faktureres etter lærer/utøvers regning.

3. Timebaserte avtaler ved kortere oppdrag:

a) Fritidskulturlivet
Fritidskulturlivet i Hustadvika får et refusjonskrav på 75%.
b) Andre kunder
For kunder som ikke tilhører fritidskulturlivet i Hustadvika faktureres 100% av kostnadene. Reise og evt. tillegg faktureres etter lærer/utøvers regning.

Pris for timebaserte avtaler kulturskolen
Priser timebasert avtale Fritidskulturliv i Hustadvika Annet i og utenfor Hustadvika
Lærertjeneste ved f.eks. seminar Kr 860 Kr 1145
Utøvende musiker Kr 640 Kr 850
Akkompagnatør Kr 640 Kr 850

4. Avtaletid og faktura

Det lages kontrakt for hver enkelt kunde, hvor vilkårene kommer tydelig frem. For alle tjenester som ikke er enkeltvise oppdrag, gjelder kontrakten for hele skoleåret. Faktura sendes ut to ganger per år. Refusjon av reise- og diettkostnader sendes ut mot slutten av hvert semester.

5. Utleie utstyr

Vi har mulighet å leie ut lyd/lys og diverse utstyr.
Pris på forespørsel.

Kontaktinformasjon

Randi Anita Dale
Enhetsleder Hustadvika kulturskole
E-post
Telefon 48 21 61 86
Olav Tornes
Nestleder Hustadvika kulturskole. Saxofon, treblås
E-post
Telefon 92 45 92 01