Kulturminneplan Fræna

Som planmyndighet forvalter kommunene store kulturhistoriske verdier. En kommunedelplan for verneverdige kulturminner og kulturmiljø er et viktig verktøy både for å øke kunnskapsnivået hos administrasjon og politikere, og for å sette kulturminner og kulturmiljø på den politiske dagsorden. 

Her finner du vedtatt kulturminneplan for Fræna. (PDF, 6 MB)

Nå skal vi gang med kulturminneplan for Hustadvika kommune. Det er viktig at kommunens innbyggere involverer seg i planprosessen. For det første fordi mange sitter med kunnskap om lokale forhold som det er viktig å få kunnskap om. For det andre fordi økt kunnskap og engasjement rundt temaet bedre sikrer eierskap og bevissthet om verdien av kulturarven, og dermed bidrar til en styrket vilje til vern.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100