Idrettsanlegg

Hustadvika kommune har et variert tilbud innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er registrert over 28 lag/organsisasjoner som har anlegg og/eller tilbud om fysisk aktivitet. Det utgjør 45% av innbyggerne i kommunen.

Innen kommunen har vi også organisasjoner som ikke har tilknytning til idretten, men som har tilbud innen fysisk aktivitet og friluftsliv. Det gjelder blant annet Fræna Jeger- og Fiskerforening, speiderforeninger, 4H, bygdelag, sogelag og velforeninger med flere. 

I Hustadvika har vi mange idrettsanlegg og flere haller plassert rundt omkring i kommunen. Mange av disse ligger i tilknytning til skoler og har slik viktige funksjoner både på dagtid og ellers på ettermiddag/kveld. Frænahallen og Brynhallen er de største innendørsarenaene vi har pr dags dato.

Skoler med gymsal:

Hver barneskole har en gymsal, som også er mulig å låne/leie av andre til diverse aktiviteter i lokalmiljøet. Aktiviteter til barn og unge skal være gratis i gymsalene i kommunen. Oftest tar man da kontakt med rektor på denne skolen for å avklare dette.

Liste over skoler

Liste over skoler
Navn Post Adresse Hjemmeside Telefon
Aureosen skule Sørsidevegen 938 6408 Aureosen Hjemmeside 71268820
Malme skule Malmevegen 49 6445 Malmefjorden Hjemmeside 71265687
Sylte skule Malmefjordvegen 84 6440 Elnesvågen Hjemmeside 71265583
Haukås skole Postboks 174 6447 Elnesvågen Hjemmeside 71262617
Fræna ungdomsskule Postboks 33 6447 Elnesvågen Hjemmeside 71268780
Tornes skule Åsvegen 665 6443 Tornes Hjemmeside 71269184
Bud skule Prestegardsvegen 140 6430 Bud Hjemmeside 71268910
Hustad skole Hustadvegen 280 6433 Hustad Hjemmeside 71266250
Fræna opplæringssenter Elnesvågvegen 12 6440 Elnesvågen Hjemmeside 92844596
Bjørnsund leirskole Tingplassen 1 6440 Elnesvågen Hjemmeside 92069918


Kunstgressbaner:

Vi har flere kunstgressanlegg i Hustadvika. Vi har 5 baner med full størrelse og 2 mindre baner. Disse må bestilles via idrettslagene.

Full størrelse:
1. Jendem kunstgressbane – Ekko/Aureosen
2. Tornes kunstgressbane – EOIL Fotball
3. Bud Kunstgressbane – Bud IL
4. Hustad kunstgressbaner – Bryn IL
5. Eide kunstgressbane - EOFK

 

Mindre baner:
1. Sylte skole kunstgressbane – Malmefjorden IL
2. Fræna ungdomsskole kunstgressbane - EOIL Fotball

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen