Innsamling av informasjon til Bygdebok 6

Vi samlar no inn opplysningar til bygdebok for Fræna nr 6. Det er gardsnr. 49 Elnes, 50 Myrbostad, 51 Varhol, 52 Sylteseter, 53 Moen, 54 Syltegjerdet, 55 Syltefeten, 56 Sylte, 57 Rødset, 58 Rødal, 59 Holen, 60 Nøsen, 61 Ukkelberg/Kolberg og 62 Lindset det no skrives om.

Ønsker opplysningar frå alle dei som bur i området, og som ikkje før har svart på skjema eller på anna måte har hatt kontakt med bygdeboknemnd eller forfattar. 

Skjema - informasjon til Bygdebok 6

Takk for hjelpa!

Kontaktinformasjon

Anne Holen Helseth
Kultur
E-post
Telefon 90 86 68 25