Gammalt frå Hustadvika

Gammalt frå Fræna kom ut første gong i 1981. I 2020 endra boka namn til Gammalt frå Fræna og Eide og i 2023 fekk den namnet Gammalt frå Hustadvika. 

Hustadvika kommune er ansvarleg utgjevar, men boka utarbeidast i samarbeid med sogelaga i kommunen. 

Sal av bøker på kulturavdelinga Hustadvika Kommune, Torget 10, Elnesvågen. Åpningstider er mandag til fredag mellom kl 08.00-15.30.


Siste årgang kr 350,-. Vi har eit godt utval av tidlegare årgangar for kr 50,-. 

Oversikt over tidligere bøker som er utgitt i Fræna finner du her.

Kontaktinformasjon

Anne Holen Helseth
Kultur
E-post
Telefon 90 86 68 25