Fritidskassen

 

 

Fritidskassen (tidligere kontantkassa)  er en støtteordning der en på en enkel måte kan søke om penger slik at alle barn og unge mellom 0-24 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Fritidskassen er et samarbeid mellom Bufdir og Hustadvika kommune.

Målgruppe

Barn og unge i alderen 0 - 24 år som ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter pga av: 

 • økonomiske årsaker
 • manglende sosialt nettverk
 • manglende tilknytning til skole/arbeid
 • manglende deltakelse i fritidsaktiviteter

Hvem kan søke?

 • Laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc.)
 • Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesykepleier, miljøterapeuter, rådgivere, barnevernstjenesten m.m. 
 • Privatpersoner kan også søke. Da må ubetalt faktura legges ved søknaden. Beløpet betales ut til utsteder av fakturaen. 
   

Den som søker må logge seg på med MinID, BankID eller BankID på mobil. Dersom du på slutten av skjemaet velger “send inn” vil du motta kvittering for innsendt søknad på din oppgitte e-postadresse. Velger du “signer og send inn” vil du motta kvittering og kopi av søknaden i din Digi-postkasse. 

Hva kan du søke støtte til?

Støtten kan brukes til faste organiserte fritidsaktiviteter.

Støtten kan for eksempel brukes til å: 

 • betale kontingenter/egenandeler
 • aktiviteter 
 • utstyr 
 • deltakelse i turneringer, konkurranser
 • utgifter i forbindelse med cup eller leir. 

 

Hovedregelen er at det ikke kan søkes støtte til aktivitet som:

 • danner grunnlag for profitt for tilskuddsmottaker som for eksempel treningsstudio eller utstyr til egenorganisert aktivitet. 
 • dekker tjenester som allerede er pålagt kommunen eller andre offentlige instanser ved lov som f.eks. svømmeundervisning, avgifter i tilknytning til kulturskolen eller tjenester som skal dekkes av NAV.
 • stiller krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

Hvor mye støtte kan du få?

Inntil kroner 2400,- i tilskudd per person per år. Det betyr at man kan søke flere ganger gjennom året for hver person.

Krav til søker

Det er den som søker som må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra fritidskassen vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. (Fritidskassen er ikke ment å være et håndslag til lag- og foreninger som har trøbbel med å inndrive kontingenter.) Det er barnets/familiens situasjon som er avgjørende.

Krav til søknaden

Søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet, og husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende. Det kan søkes om midler på forhånd og da kan evt. faktura, kvitteringer og lignende ettersendes.  

Søknadskjema

Søknadsskjema fritidskassen

Den som søker må logge seg på med MinID, BankID eller BankID på mobil.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil kassa er tom. 

Her er en liten film om fritidskassen:

Film - kontaktkassa/fritidskassen

 

Kontaktinformasjon

Ellen Marie Krakeli
Folkehelserådgiver
E-post
Telefon 97 15 20 41

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen