Friluftsliv

Hustadvika Kommune har et rikt friluftsliv og ligger godt til rette for utøvelse av en rekke flotte aktiviteter både sommer og vinter.

Her er en flott kyststripe som byr på stille, fine fjordarmer og vakre ville Hustadvika! Fjellene og naturen omkring har et stort spenn av variasjoner som frister folk ut på tur hele året.

Det frivillige friluftslivet

I Hustadvika kommune har vi et bredt utvalg av foreninger som bruker naturen i kommunen. Disse ønsker nye medlemmer velkommen og ønsker å øke sin aktivitet.

 • Ulike speidergrupper
 • 4H
 • Fræna Jeger- og Fiskerforening
 • Hustadvika fotoklubb
 • Fræna Padleklubb
 • Fræna Ski- og Orientering
 • Trimgrupper i ulike idrettslag
 • Pistolklubber og skytterklubber
 • Helseportlag
 • Fræna Rideklubb
 • Eide og Fræna Hundeklubb

Utvikling av friluftsanlegg

Er et samarbeid mellom lokalmiljøet, kommunen og Friluftsrådet. 

Tilrettelegging med turstier, bruer, rasteplasser o.l. kan senke terskelen for friluftsliv og bidra til at flere kommer seg ut og i aktivitet. Tilretteleggingstiltak kan også bidra til å kanalisere ferdselen vekk fra de mest sårbare delene av et friluftsområde. Har du ideer, ønsker eller planer om å bygge et anlegg? 

Nedenfor finner du lenker til flere websider som gir Informasjon, tips og råd i forbindelse med bygging av ulike friluftslivsanlegg. Sidene gir også råd om valg av tekniske løsninger, materialvalg og viser konkrete eksempler. 

Husk at det er svært viktig å innhente nødvendige tillatelser fra myndigheter og grunneiere samt at naboer må varsles før tiltak igangsettes. Alle ildsteder må godkjennes av lokalt brannvesen.

Ta gjerne kontakt med kommunen eller Friluftsrådet; som kan bistå med informasjon og rådgiving. 

Nyttige sider

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal

Merkehåndbok for skilting av turruter i Norge

Spillemidler for friluftsliv

Kontaktinformasjon

Ragnhild Elin Aas
Kultursjef
E-post
Telefon 90 77 19 12

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100