Har du bolig til leie for ukrainske flyktninger?

Det er ikke klart hvor mange eller hvem som eventuelt kommer til Hustadvika, men vi forbereder oss på å bosette ukrainske flyktninger på kort varsel når det eventuelt kommer forespørsel fra IMDi.

Prosessen med å ta imot flyktninger fra Ukraina og bosette dem i kommunen følger samme prosedyrer som bosetting av flyktninger fra andre land.  Å skaffe boliger til flyktninger er kommunens ansvar. Det er behov for å bosette både i private og kommunale boliger.

For å få til dette trenger vi din hjelp. Vi trenger en oversikt over tilgjengelige boliger og ber deg om benytte dette kontaktskjema. Dette skjemaet er ingen kontrakt, men en kartlegging. Dersom det blir aktuelt med å leie, vil vi ta kontakt med deg.

Kartleggingsskjema - bolig til ukrainske flyktninger

Kontaktinformasjon

Marianne Bøvra
Teamleder Introduksjonsprogram
E-post
Telefon 91 51 89 70
Kari Småge
Leder enhet for integrering
E-post
Telefon 47 96 89 81