Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig. Velferdsteknologi er med og bidrar til å sikre livskvalitet, verdighet, styre sitt eget liv og samtidig gi trygghet til bruker, deres pårørende og ansatte i kommunen.  

Eksempler på velferdsteknologi er elektronisk medisineringsstøtte, digitalt tilsyn, GPS, elektroniske dørlåser og pasientvarsling på institusjon.

For å heve kompetansen innen velferdsteknologi hos ansatte, har Hustadvika kommune gjennomført opplæringsprogrammet «Velferdsteknologiens ABC». Det overordnede målet for opplæringen er å gi ansatte forståelse for hvilke muligheter bruk av velferdsteknologi gir. Innføring og bruk av velferdsteknologi er komplekse prosesser som krever omstilling både i kultur, kompetanse og i måten kommunene faktisk leverer tjenester på.

For de av kommunens innbyggere som har et behov for hjelp til medikamenthåndtering, er prosedyrene at det alltid først skal vurderes hjelp i form av en dispenser. Etter hvert har vi opparbeidet oss god erfaring med disse, og ser de positive effektene dette gir både for brukere og for tjenesten.

De siste årene har pasientvarslingssystemene på flere av våre institusjoner blitt oppgradert/byttet. Dette betyr en betydelig oppgradering av tjenestens kvalitet, økt trygghet og bedre benyttelse av helsepersonell.

Hustadvika kommune satser på velferdsteknologi og den skal være med på å dekke fremtidens behov i omsorgssektoren. Vi arbeider med å teste, utvikle og ta i bruk ny teknologi, foruten å videreutvikle de teknologiene som allerede er i bruk. Fremover må vi fortsatt ha fokus på å spre kunnskap om velferdsteknologi i kommunen og befolkningen, samt alltid sørge for at vårt helsepersonell har kunnskap og trygghet om den.

Kontaktinformasjon

Iren Fjæstad
Konsulent hjemmetjenesten
E-post
Telefon 48 18 29 86