Varsling om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

Enhetene innen helse og omsorg har fra 1. juli 2019 plikt til å varsle helsetilsynet om alvorlige hendelser. Pårørende, brukere og pasienter får samtidig rett til å varsle.