Auretunet omsorgssenter

Auretunet omsorgssenter ligger sentralt til i Aureosen oppe på en høyde med fantastisk utsikt.

  • Det kan til enhver tid bo 10 pasienter her
  • Felles oppholdsrom
  • Auretunet har et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende og for beboere ved omsorgsenteret x 1 pr uke.
  • Det er frisørsalong og velværesalong på huset.
  • Kan kjøpe helpensjon.
  • Det er felles aktiviteter x 3 pr uke på formiddag. Dette er som regel ulike former for trim, men kan også være andre aktiviteter som spill, musikk, sang, konkurranser etc.
  • Høytlesing av dagens avis daglig.
  • Fokus på hverdagsmestring. Pasientene skal utføre det de klarer selv, med veiledning av personalet og hjelp når det trengs.
  • Fokus på trivsel – «pasientene skal leve hele livet»
  • Det arrangeres ulike tilstelninger både for pasienter, personalet og pårørende.

Kontaktinformasjon

Auretunet Omsorgssenter
Telefon 915 10 524
Barbro Olsen Øverli
Enhetsleder Auretunet omsorgssenter
E-post
Mobil 477 59 218

Adresse

Svanevegen 11
6408 Aureosen