Vold i nære relasjoner

Når vold avdekkes skal det kommunale tjenesteapparatet kunne bidra med riktig hjelp til rett tid og ha et godt samarbeid med aktører også utenfor de kommunale tjenestene.

Arbeid mot vold i nære relasjoner er sektorovergripende og har særlige utfordringer som kommunen må sikre helhetlige tiltak ovenfor.

Her ser du hva Hustadvika kommune gjør for å ivareta sine innbyggere i forhold til vold i nære relasjoner:

  Handlingsplan mot vold i nære relasjoner  

Her får du også svar på hva vold i nære relasjoner er, hvilke tjenester som er tilgjengelig og hvilket lovverk tjenesteapparatet må forholde seg til. 

For å få hjelp i konkrete saker kan du kontakte enhetsleder eller ansatte  i for eksempel barnehagen eller andre kommunale enheter. Hvis du ikke vet hvem du kan kontakte, så kan for eksempel politi, fastlege eller ansatte i kommunen kontaktes.

Kontaktinformasjon

Renate Drågen
Leder Familiens Hus
E-post
Telefon 95 70 97 26
Anders Høe
Enhetsleder helse og mestring, leder psykososialt kriseteam
E-post
Telefon 92 68 42 05