NOK (Senter for incest og seksuelle overgrep)

SMISO Møre og Romsdal  har endret navn til NOK Møre og Romsdal. NOK-senteret er er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til alle personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.

De er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skole­klasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Du kan få enesamtaler med en fagperson med kunnskap om seksuelle overgrep. De tilbyr også veiledning av faggrupper og privatpersoner i enkeltsaker om seksuelle overgrep.

NOK Møre og Romsdal har egen nettside: nokmr.no

Kontaktinformasjon

NOK (Senter mot incest og seksuelle overgrep)
E-post
Telefon 71 11 51 55
Mobil 97 41 55 80