Hjelpetelefoner, nettsteder og brukerorganisasjoner

Det finnes mange ulike hjelpetelefoner, som du kan benytte deg. Dette er alt fra generelle tilbud om å kunne snakke med noen til telefoner som er mer rettet mot konkrete målgrupper.

Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp funksjon på dagtid. 

Mental Helse:

Mentals helses Hjelpetelefon er et landsdekkende og døgnåpent tilbud til deg som trenger noen å snakke med. Tilbudet er gratis, og de har fast ansatte veiledere som betjener  telefonen 24 timer i døgnet 365 dager i året. Telefon 116 123.

Kirkens SOS:

Telefon nummeret til den døgnåpne krisetelefon er: 22 40 00 40. Her er det alltid noen som svarer. Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerten som formidles.

Pårørendesenteret:

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du
kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 

LEVE - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord:

LEVE landsforeningen for etterlatte etter selvmord er en frivillig organisasjon drevet av etterlatte og fagfolk.

LEVE Romsdal og Nordmøre har sammen med lokallag i hele landet, gitt et tilbud til selvmordsetterlatte i snart 20 år.

Hvert år tar mer enn 600 mennesker i Norge sitt liv. I 2018 var antallet 674, hvorav 2/3 menn.

Mange tusen etterlatte pårørende, venner og arbeidskolleger står igjen i sjokk, dyp sorg og fortvilelse.

I tillegg må etterlatte slite med vanskelige følelser og spørsmål fordi døden skyldes et selvmord.

Vi prøver å forbedre situasjonen for etterlatte slik at de skal få best mulig sorgstøtte.

MØTEPLASSEN

Møteplassen for Romsdal og Nordmøre er et uformelt treffsted for alle som har mistet noen i selvmord. Her møtes medmennesker som har opplevd det samme. To av oss er i tillegg psykiatriske sykepleiere.

Her er det rom for samtale, støtte og forståelse. Det stilles ikke krav til deltakerne på samme måte som i en sorggruppe. Man kan fortelle eller bare lytte til andre etterlatte. Det er ingen form for “oppmøte plikt”.

Vi møtes første onsdagen i hver måned kl. 19.00 - 21.00 på Frivilligsentralen i Molde sentrum. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Håvard Harstad på tlf 95173372.

LIKEMANNSARBEID

En likemann i LEVE har selv opplevd å miste noen i selvmord og har vært på kurs i likemannsarbeid. De ønsker å være til hjelp for de som har mistet noen i selvmord. De har støtte av en faglig veileder. Navn på likemann kan du få ved å kontakte fylkeslederen for LEVE Møre og Romsdal på tlf. 91519816 eller pr mail på ra-opska@online.no.

For mer informasjon om LEVE og aktuell litteratur, så er nettadressen www.leve.no

Spillavhengighet:

Spillavhengig Norge er en frivillig organisasjon som har ulike hjelpetilbud for både spillavhengige og pårørende. For mer informasjon se: https://www.spillavhengighet.no/

Andre hjelpetelefoner, nettsteder og bruker organisasjoner kan du finne her.

Kontaktinformasjon

Mental helses hjelpetelefon
Telefon 116 123
Kirkens SOS
Telefon 22 40 00 40