Krisesenteret for Hustadvika

Krisesenteret gir et krisesentertilbud til innbyggerne i Hustadvika. Krisesenteret har en spesiell oppgave med å ivareta voldsutsatte sin trygghet og sikkerhet i en spesiell sårbar og vanskelig livssituasjon.

Hjemmesiden til Krisesenteret finner du her. 

Krisesenteret er et lavterskeltilbud som er åpent hele døgnet hele året, med en personalgruppe med høg og flerfaglig kompetanse. Senteret har fokus på helhetlig tenkning, samarbeid, og samhandling til det beste for sine ulike brukergrupper med sammensatte og komplekse hjelpebehov.

Krisesenteret er i første rekke et bo- og veiledningstilbud, men har også en viktig oppgave med å formidle og koordinere bistand fra andre deler av hjelpeapparatet.

Personer som oppsøker Krisesenteret i forbindelse med at de har vært utsatt for vold i nære relasjoner gis, etter nærmere avtale mulighet for juridisk bistand.

Krisesenteret er døgnåpent, tjenesten er gratis og ingen henvisning er nødvendig. Krisesenteret har telefon 71 25 66 66.

Kontaktinformasjon

Krisesenteret for Hustadvika kommune
E-post
Telefon 71 25 66 66