Behandling for vold og aggresjonsproblemer

Familievernkontoret er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer og skal ha et tilbud av høy kvalitet både for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og for voldsutøver.

Det finnes også verktøy, som kan være til hjelp på littsint.no.

Familievernkontoret i Molde gir tilbud om sinnemestringskurs og individuell sinnemestringsveiledning for foreldre i regionen. Tilbudet er gratis og det er ikke nødvendig med henvisning. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt.

Fra littsint.no  kan du laste ned en gratis E-bok "Foreldreveileder i sinnemestring" Målet med hjemmesiden littsint.no og E-boken er å nå ut med psykologisk kunnskap og metode til foreldre, som et verktøy til å hjelpe seg selv med å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna.

Kontaktinformasjon

Familievernkontoret
E-post
Telefon 46 61 74 90