Rådgivende enhet i russaker

Kommunene skal ha en rådgivende enhet for russaker. Enheten har ansvar for å møte personer som har en strafferettslig reaksjon med vilkår om at de skal ha oppmøte ved enheten. 

Mer informasjon om denne ordningen finnes på Helsedirektoratets hjemmesiden:

Rådgivende enhet for russaker

Kontaktinformasjon

Kristin Steinsrud
Avdelingsleder helse og mestring
E-post
Telefon 91 53 07 65
Anders Høe
Enhetsleder helse og mestring
E-post
Telefon 92 68 42 05