Rask psykisk helsehjelp

Er livet i overkant utfordrende nå i situasjonen vi er i med koronaviruset?

Her er et godt mestringsverktøy til deg: https://assistertselvhjelp.no/korona

Frykt er en av de mest ubehagelige følelsene vi har, men måten du tenker om det som skjer, er avgjørende for hvor mye du vil la angsten påvirke deg. Kanskje det finnes andre måter å tenke på, som fungerer bedre?

I verktøyet kan du også lese litt om hvordan du kan forholde deg til dine nærmeste, og om responser som typisk oppstår som følge av langvarig isolasjon.

Tilbudet om rask psykisk helsehjelp er i regi av Mestringsenheten.

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går utover din daglige fungering? Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Hva tilbyr Rask psykisk helsehjelp?

Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kognitiv terapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, søvnvansker (insomni), samt begynnende rusutfordringer.

Tilbudet omfatter innbyggere over 16 år som er bosatt i Hustadvika kommune, og ansatte i Hustadvika kommune som er bosatt i andre kommuner. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi. Dersom du har behov for akutt hjelp, kan du kontakte Akutt ambulant team på psykiatrisk poliklinikk (tlf 992 14 099), eller legevakt.

Hva slags behandling får du?

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser.

Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingstilbud:

 • Veiledet selvhjelp (interntettassistert)
 • Samtaleterapi
 • Kurs


Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp?

Vi ser gjerne at første kontakt tas via e-post eller SMS. Det er fordi vi kan være opptatt med pasienter. Ringer du oss, ringer vi deg tilbake så raskt vi kan. 

E-post: rph@hustadvika.kommune.no

Vi ber om at du ikke sender oss sensitiv informasjon per mail.

Vi vil ringe deg opp innen en uke.

 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis, og du kan selv ta kontakt med "Rask Psykisk Helsehjelp".

 

Henvisning

Det kreves ingen henvisning fra lege.
 

Vurderingssamtale

Vi ringer opp alle for en avklaringssamtale innen en uke etter at du henvender deg til oss. I denne samtalen får du vite mer om tilbudet, ventetid osv., og vi stiller deg noen avklaringsspørsmål.

Kartleggingsskjema til deg som er innkalt til vurderingssamtale:

Vi ber deg fylle ut begge skjema, og ta dem med til vurderingssamtalen.

GAD-7 kartlegging av angstsymtomer (PDF, 80 kB) (PDF, 0 B)

PHQ-9 kartlegging av depresive symtomer (PDF, 79 kB) (PDF, 0 B)

 

Tverrfaglig team 

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med den som er i behandlingskontakt hos oss. De ansatte har taushetsplikt.

 

Veiledet selvhjelp

Rask Psykisk Helsehjelp i Hustadvika tilbyr gratis internettassistert behandling basert på kognitiv terapi.    

Trykk her for å prøve modul 1 og 2 av vår internettbehandling for angst.  

Trykk her for å prøve modul 1 og 2 av vår internettbehandling for depresjon.

Trykk her for å prøve modul 1 og 2 av vår internettbehandling for søvnvansker.

I kontakt med oss kan du få din egen kode som gir deg tilgang på alle 6 moduler av programmene. Du kan også få mulighet til telefonveiledning knyttet til disse programmene. Ved å gjennomgå disse programmene får du økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å bli din egen terapeut.

Vi ser gjerne at du har prøvd ut et eller flere av disse programmene før du tar kontakt med oss, slik at du vet mer om innholdet i vårt tilbud. 
 

Anbefalte bøker til selvhjelpsbruk

 •  «Hvordan gi litt mer f..n» av Geir Wigtil og Karianne Kalseth (om håndtering av bekymringer)
 • «Ikke vær så slem mot deg selv» av Per-Einar Binder (om selvmedfølelse)
 • «Lykketyvene» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av depresjon)
 • «Trange rom og åpne plasser» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av angst)
 • «Den lille søvnboken» av Atle Dyregrov
   

Anbefalte videoer

Aktuelle lenker 

Artikler om rask psykisk helsehjelp

 

Kognitiv.no

 • Mer informasjon og selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker finner du på www.kognitiv.no under fanen veiledet selvhjelp.

Kontaktinformasjon

Anders Høe
Enhetsleder Mestringsenheten
E-post
Mobil 926 84 205
Ørjan Kalliainen
Kognitiv terapeut Mestringsenheten
E-post
Mobil 904 75 803
Bente Torunn Uran
Kognitiv terapeut Mestringsenheten
E-post
Mobil 905 04 081

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08:00 - 15:30

Adresse

Rådhusvegen 7
6490 Eide