Rask psykisk helsehjelp

Tilbudet om rask psykisk helsehjelp er i regi av enhet for for helse og mestring.

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går utover din daglige fungering? Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Hva tilbyr Rask psykisk helsehjelp?

Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kognitiv terapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, søvnvansker (insomni), samt begynnende rusutfordringer.

Tilbudet omfatter innbyggere over 16 år som er bosatt i Hustadvika kommune, og ansatte i Hustadvika kommune som er bosatt i andre kommuner. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi. Dersom du har behov for akutt hjelp, kan du kontakte Akutt ambulant team på psykiatrisk poliklinikk (tlf 992 14 099), eller legevakt.

Hva slags behandling får du?

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser.

Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingstilbud:

Vi bruker en trappetrinns-modell i prioritert rekkefølge:

  1. Introkurs: "Mild til moderat grad av angst, depresjon og søvnutfordringer"
  2. Veiledet selvhjelp (interntettassistert)
  3. Kurs "Bekymringsmestring"
  4. Individuell psykoterapi

Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp?

Vi ser gjerne at første kontakt tas via e-post. Det er fordi vi kan være opptatt med pasienter. Vi tar kontakt innen en uke, ofte tidligere. Legg igjen navn, telefonnummer og en kort beskrivelse av behov. Vi ber likevel om at du ikke sender sensitiv informasjon elektronisk. 

E-post: rph@hustadvika.kommune.no

 

Hva koster det?

Tilbudet er i utgangspunktet gratis, kurs kan ha en lav egenandel på grunn av kursmateriell. Du kan selv ta kontakt med "Rask Psykisk Helsehjelp".

 

Henvisning

Det kreves ingen henvisning fra lege.

Tverrfaglig team 

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med den som er i behandlingskontakt hos oss. De ansatte har taushetsplikt.

 

Anbefalte videoer

Aktuelle lenker 

Artikler om rask psykisk helsehjelp

 

Kognitiv.no

  • Mer informasjon og selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker finner du på www.kognitiv.no under fanen veiledet selvhjelp.

Kontaktinformasjon

Rask psykisk helsehjelp
Kan ikke sende SMS til dette nummeret
E-post
Telefon 90 22 27 74

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08:00 - 15:30

Adresse

Rådhusvegen 7
6490 Eide