Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Du kan få mer informasjon om de ulike pakkeforløpene på Helsedirektoratets sine hjemmesider:

Psykiske lidelser - barn og unge

Psykiske lidelser - voksne

Psykoselidelser

Rusbehandling

Spiseforstyrrelser

Tvangslidelse (OCD)

Somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddel problemer

 

På nettsiden til helsenorge.no finner du mer informasjon

Det er din fastlege som kan henvise deg til et pakkeforløp.

 

Kontaktinformasjon

Fræna Legekontor
Resepsjon
E-post
Telefon 71 26 82 00

Telefontid:
Kl 09:30-12:00 
Kl 13:30-14:30
Hjemmeside.

Eide legesenter
Telefon 71 29 97 20

Telefontid:
Kl. 09:30-12:00 
Kl. 13:30-14:30

Hjemmeside
 

Anders Høe
Enhetsleder helse og mestring, leder psykososialt kriseteam
E-post
Telefon 92 68 42 05