Legemiddelassistert behandling (LAR)

Rustjenesten bistår personer med å søke i samarbeid med fastlege, å fylle ut søknad. Aktuell dokumentasjon og epikriser i forhold til rusavhengighet og opiatmisbruk må vedlegges søknad.

Kontaktinformasjon

Einar Bergseth
Sosionom Helse og mestring
E-post
Telefon 91 73 60 97