Akutt psykisk helsehjelp

Ved selvmordsfare, depresjon, psykose, forvirring eller lignende, kontakt legevakta.

Ring for hjelp hele døgnet:

Legevakt: 116 117 

Ved akutt fare for liv eller helse: 113

Ved akutt fare for utøvelse av vold: 112

Hustadvika kommune kjøper også kommunale akutte døgnplasser av Molde kommune. Dette er tilbud i forhold til behov for akutt psykisk helsehjelp, der det hverken er hensiktsmessig med innleggelse i spesialisthelsetjenesten eller hjemsendelse. 

Hvordan få hjelp?        

Ta kontakt med din fastlege eller legevakt.

I tillegg har DPS Molde på Knausen senteret et Ambulant psykiatrisk akutteam, som yter rask, tidsavgrenset hjelp og skal bistå pasienter, pårørende og andre i håndtering av akutte psykiatriske saker. Der trenger du ikke lege henvisning. Det vil si at alle som er berørt av akutte psykiske helseproblem/krise kan ta direkte kontakt med ambulant akutteam.

Ambulant akutteam har åpent 08.30 - 21.30 mandag til fredag og har telefon 992 14 099.

Kontaktinformasjon

Fræna Legekontor
Resepsjon
E-post
Telefon 71 26 82 00

Telefontid:
Kl 09:30-12:00 
Kl 13:30-14:30
Hjemmeside.

Eide legesenter
Telefon 71 29 97 20

Telefontid:
Kl. 09:30-12:00 
Kl. 13:30-14:30

Hjemmeside
 

Ambulerende akutteam psykisk helse
Telefon 99 21 40 99