Transporttjenesten

Transporttjenesten for funksjonshemmede er ei fylkeskommunal ordning, der oppgava med å behandle søknadene, samt innmelding og utmelding av brukere, er overlatt til kommunene.

Retningslinjene blir vedtatt av Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.

Hvem kan få tilbudet?

Transporttjenesten er et tilbud til personer som på grunn av helsesvikt ikke er i stand til å bruke kollektiv transport.

Ordninga skal brukes til fritidsreiser. Reiser som blir betalt av andre, for eksempel ved legebesøk, sykehusbesøk og lignende, faller utenfor denne ordninga. Her skal en betale eigenandel på vanlig måte.

Hva får du?

Godkjente brukere får et kort som skal brukes som betalingsmiddel ved bruk av drosje.
Kortet blir lasta opp med et kronebeløp, ut fra satser bestemt av Samferdselsutvalget.
Slik opplasting skjer 1. januar og 1. juli hvert år.

Ved tap av kort, kan bruker få tilsendt et nytt kort. Det koster for tiden kr 40,- og blir trukket av den tildelte reisekvoten.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknadene blir behandlet av godkjenningsutvalget. Det kan derfor ta litt tid før en får svar.

Søknadsskjema transporttjenesten (PDF, 86 kB)

Legeerklæring transporttjenesten (PDF, 0 B)

Saksgang

Søknadene blir behandlet av godkjenningsutvalget, som er et tverrfaglig utvalg sammensett av saksbehandlere ved Forvaltningskontoret, kommuneoverlege, representant for hjemmesykepleien og representant for fysio- og ergoterapitjenesten.

Vi kan ta inn nye brukere hele året, men på grunn av behandling i godkjenningsutvalget, må en påregne litt ventetid.

Pris

Det er gratis å bli med i ordningen. Ved tap av kort kan en få tilsendt et nytt mot å betale kr 40,-. Denne summen blir trukket av det tildelte beløpet.

Klage

Eventuell klage skal rettes til Forvaltningskontoret for helse-og omsorgstjenester og blir behandlet av kommunalt klageorgan. Klagefristene er 3 uker fra vedtaket er mottatt, jfr. forvaltningslova §29.

Kontaktinformasjon

Oddny Myrseth
Saksbehandler Transporttjenesten for funksjonshemmede og Parkeringsløyve for forflytningshemmede
E-post
Mobil 909 41 070
Karin Iversen
Leder Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 480 66 483

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen