Transporttjenesten

Har du en varig funksjonshemming, fysisk eller psykisk, og derfor har behov for dør-til-dør transport for å kunne ta del i aktiviteter i nærmiljøet, kan du søke om reiserett med transporttjenesten (TT-ordning)/drosjekort.

Transporttjenesten for funksjonshemmede er en fylkeskommunal ordning, der oppgaven med å behandle søknadene, samt innmelding og utmelding av brukere er overlatt til kommunene.

Retningslinjene blir vedtatt av Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.

Du kan leser mer om ordninga på Fylkeskommunen sine sider:

Møre og Romsdal fylkeskommune - TT-ordninga

 

Hvem kan få tilbudet?

  • Personer som grunnet sin funksjonshemming er varig forflytningshemma og derfor har vesentlege vansker med å reise kollektivt, kan søke om TT-kort. 
  • Funksjonshemminga må vare i minst 1 år for at søker skal bli godkjent som TT-brukar.
  • Rullestolbrukere og blinde har førsteprioritet.
  • Retningsgjevande alder nedover er 10 år. Det er ikke noen øvre aldersgrense.
  • Manglende busstilbud gir ikke rett til TT-kort.

Ordningen skal brukes til fritidsreiser. Reiser som blir betalt av andre, for eksempel ved legebesøk, sykehusbesøk og lignende, faller utenfor denne ordningen. Her skal en betale egenandel på vanlig måte.

Hva får du?

Godkjente brukere får et kort som skal brukes som betalingsmiddel ved bruk av drosje. Kortet blir lastet opp med et kronebeløp, ut fra satser bestemt av Samferdselsutvalget i Fylket.
Opplasting av kort skjer 1. januar og 1. juli hvert år.

Slik søker du

Det er ikke søknadsfrist. Søknadene blir behandlet fortløpende av saksbehandler i kommunen samt et godkjenningsutvalg. Det kan i enkelte tilfeller ta litt tid før et eventuelt vedtak foreligger. 

Saksgang

Søknadene blir behandlet av saksbehandler i kommunen samt godkjenningsutvalget (et tverrfaglig utvalg sammensatt av saksbehandlere ved servicetorget og forvaltningskontoret, kommuneoverlege, representant for hjemmesykepleien og representant for fysio- og ergoterapitjenesten).

Vi kan ta inn nye brukere hele året, men på grunn av behandling i godkjenningsutvalget, må en påregne litt ventetid.

Pris

Det er gratis å bli med i ordningen. Ved tap av kort kan en få tilsendt et nytt mot å betale kr 40,-. Denne summen blir trukket av det tildelte beløpet.

Klage

Eventuell klage skal rettes til Hustadvika kommune og blir behandlet av kommunalt klageorgan. Klagefristene er 3 uker fra vedtaket er mottatt, jfr. forvaltningslova §29.

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Leder Servicetorget - Utvalgssekretær oppvekst, kultur og kunnskap, salgs- og skjenkebevillinger, borgerlige vielser
E-post
Telefon 957 39 973
Siw Marika Johansen
Bostøtte, ledsagerbevis, parkeringsbevis, TT-ordningen, salg- og skjenkebevillinger
E-post
Telefon 901 07 999
Karin Iversen
Leder Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 480 66 483

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen