Parkeringsordningen

Har du utfordringer knyttet til å bevege deg over lange strekninger, kan du ha rett til en parkeringstillatelse, slik at du kan parkere på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede.

Hva får du?

«Handicapkort» (HC-kort) gir parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Formålet med tjenesten er å gi personer med forflyttingshemming mulighet til å utføre nødvendige ærend på plasser hvor de ellers ville blitt hindret av de vanlige parkeringsreglene.

Med HC-kort kan du parkere på:

  • Parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede
  • Offentlige avgiftsparkeringsplasser, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning

Krav til søker

For å søke om HC-kort må du oppfylle følgende krav:

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander. Denne skal skrives på eget skjema.
  • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.

HC-kort som passasjer

Dersom du er forflytningshemmet og er passasjer, skal i utgangspunktet ikke HC-plasser benyttes. Føreren av motorvognen kan da i mange tilfeller sette av passasjeren ved destinasjonen. Dersom passasjeren har behov for videre assistanse, kan føreren kjøre og parkere bilen på en ordinær parkeringsplass, for så å gå tilbake til passasjeren som venter ved destinasjonen. Dette fristiller HC-plasser til forflytningshemmede som er førere av motorvogn og ikke har med noen til å hjelpe seg. Det innvilges likevel HC-kort til passasjerer i de tilfeller der passasjer regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen. Dette må begrunnes i søknaden.

Slik søker du HC-kort

Dette må du ha med i søknaden:

  1. Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden
  2. Legeerklæring (PDF, 2 MB)
  3. Kopi av førerkort
  4. Kopi av kjøreattest fra lege, dersom søker er over 80 år

 

Last ned og fyll ut søknadsskjema

Send inn søknadsskjema

Søknaden sendes per post til:

Hustadvika kommune 
Tingplassen 1
6440 ELNESVÅGEN

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden i posten, normalt innen 2 uker.

Hva koster det?

Parkeringsbevis er gratis for brukeren. 

Fornye parkeringskort

Hvis du fremdeles har behov for parkeringstillatelse etter utløpsdatoen på kortet ditt, må du søke på nytt før kortet går ut. Vi må gjøre en ny vurdering fordi det kan ha skjedd endringer i situasjonen din som gjør at for eksempel parkeringsbehovet ditt kan ha endret seg, for eksempel fordi du har byttet bosted eller arbeidssted.
Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår.

Klage

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefristen er 3 uker, jfr. Forvaltningsloven §29. Hvordan du kan klage står i avslagsbrevet.

Hjemmel:

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, av 18. mars 2016 nr264.

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Leder Servicetorget
E-post
Telefon 95 73 99 73
Siw Marika Johansen
Konsulent servicetorget
E-post
Telefon 90 10 79 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen