Parkeringsordningen

PARKERINGSORDNINGEN FOR FORFLYTTINGSHEMMEDE

Hva får du?

«Handicapkort» (HC-kort) gir parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Formålet med tjenesten er å gi personer med forflyttingshemming mulighet til å utføre nødvendige ærend på plasser hvor de ellers ville blitt hindret av de vanlige parkeringsreglene.

Med HC-kort kan du parkere på

· parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede

· offentlige avgiftsparkeringsplasser, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning

Krav til søker

For å søke om HC-kort må du oppfylle følgende krav:

· Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander. Denne skal skrives på eget skjema.

· Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.

Slik søker du HC-kort

Dette må du ha med i søknaden:

1. Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden

2. Legeerklæring (PDF, 2 MB)

3. Kopi av førerkort

4. Kopi av kjøreattest fra lege, dersom søker er over 75 år

 

Last ned og fyll ut søknadsskjema

Send inn søknadsskjema (PDF, 219 kB)

Søknaden sendes per post til:

Hustadvika kommune v/ forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester
Tingplassen 1
6440 ELNESVÅGEN

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden i posten, normalt innen 2 uker.

Hva koster det?

Parkeringsbevis er gratis for brukeren. 
 

Klage

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefristen er 3 uker, jfr. Forvaltningsloven §29. Hvordan du kan klage står i avslagsbrevet.

Hjemmel:

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, av 18. mars 2016 nr264.

Kontaktinformasjon

Oddny Myrseth
Saksbehandler Transporttjenesten for funksjonshemmede og Parkeringsløyve for forflytningshemmede
E-post
Mobil 909 41 070
Karin Iversen
Leder Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 480 66 483

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:20

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen