Parkeringsordningen

PARKERINGSORDNINGEN FOR FORFLYTTINGSHEMMEDE

Hva får du?

«Handicapkort» (HC-kort) gir parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Formålet med tjenesten er å gi personer med forflyttingshemming mulighet til å utføre nødvendige ærend på plasser hvor de ellers ville blitt hindret av de vanlige parkeringsreglene.

Med HC-kort kan du parkere på

· parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede

· offentlige avgiftsparkeringsplasser, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning

Krav til søker

For å søke om HC-kort må du oppfylle følgende krav:

· Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander. Denne skal skrives på eget skjema.

· Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.

Slik søker du HC-kort

Dette må du ha med i søknaden:

1. Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden

2. Legeerklæring (PDF, 2 MB)

3. Kopi av førerkort

4. Kopi av kjøreattest fra lege, dersom søker er over 75 år

 

Last ned og fyll ut søknadsskjema

Send inn søknadsskjema (PDF, 0 B)

Søknaden sendes per post til:

Hustadvika kommune v/ forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester
Tingplassen 1
6440 ELNESVÅGEN

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden i posten, normalt innen 2 uker.

Hva koster det?

Parkeringsbevis er gratis for brukeren. 
 

Klage

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefristen er 3 uker, jfr. Forvaltningsloven §29. Hvordan du kan klage står i avslagsbrevet.

Hjemmel:

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, av 18. mars 2016 nr264.

Kontaktinformasjon

Oddny Myrseth
Saksbehandler Transporttjenesten for funksjonshemmede og Parkeringsløyve for forflytningshemmede
E-post
Mobil 909 41 070
Karin Iversen
Leder Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 480 66 483

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen