Forvaltningskontor for helse og omsorgstjenester/koordinerende enhet

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det forvaltningskontoret for helse –og omsorgstjenester i Hustadvika kommune som tar imot og behandler denne.

Vi som jobber ved Forvaltningskontoret er fagpersoner med helse- og sosialfaglig bakgrunn.

Dette kan forvaltningskontoret hjelpe deg med

Vi svarer på spørsmål knyttet til søknad om helsetjenester eller kommunal bolig. Skal du klage på et vedtak, må du sende inn klagen skriftlig, med begrunnelse og dokumentasjon. Dersom henvendelsen gjelder tjenester du allerede får, ta direkte kontakt med tjenesteutøver.

For å avtale møtetid ta kontakt med oss direkte innenfor telefontiden: mandag og torsdag mellom kl. 12.00-14.00.

Kontaktinformasjon

Forvaltningskontoret felles
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er åpen mandag og torsdag mellom kl 12.00-14.00

Møte med saksbehandler bestilles ved å ringe til oss og gjøre en avtale.

Søknader som ikke går via HelsaMi og andre henvendelser sendes via sikker post:

Søknader sendes

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen