Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Hvem kan få støttekontakt?

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke kommunen om støttekontakt. For å få støttekontakt må en ha et behov som er av en slik art at den det gjelder har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. En må regne med å dekke egne utgifter til aktiviteter en gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv. En kan ha rett på ledsagerbevis (PDF, 83 kB) som gjør at støttekontakten får gratis eller billigere inngang mange steder.

Hva skjer videre?

Ved mottatt søknad om avlasting, vil saksbehandler ved forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester ta kontakt med deg. Det vil bli avtalt hjemmebesøk for kartlegging av hjemmesituasjonen. Den omsorgstrengende sine ressurser og bistandsbehov vil bli kartlagt. Det vil samtidig bli innhentet samtykke for innhenting av nødvendig informasjon fra lege eller spesialisthelsetjenesten.

Klage

En kan klage på vedtaket fattet av forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester. Klagefrist er 3 uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kontaktinformasjon

Merete Egge
Arkivtjenesten
E-post
Telefon 992 89 214
Vakttelefon Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er stengt mellom kl. 11:30 - 12:00 grunnet lunsjavvikling.

Hilde Anette Havnes Kvamme
Saksbehandler Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 476 74 397
Ninni May Bakke Tornes
Saksbehandler Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 477 12 105
Peggy Johanne Visnes
Saksbehandler Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 480 61 078
Karin Iversen
Leder Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 480 66 483
Aina Eide Haukås
Jurist Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 909 36 547

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen