Demenskoordinator

Hustadvika kommune har egen demenskoordinator i 50% stilling. Demenskoordinatoren er tilgjengelig tirsdager og onsdager hver uke.

Demenskoordinator kan bidra med:

  • gi råd og veiledning om demens
  • utføre hjemmebesøk for å avdekke/kartlegge behov for hjelp og støtte i hjemmet
  • pårørendesamtaler
  • samarbeide med hjemmetjenesten, fastlege og spesialisthelsetjenesten ved utredning/oppfølging av demenssykdom
  • informere om kommunale tjenestetilbud tilpasset personer med demenssykdom.

Både den som er syk, pårørende og helsepersonell kan ta kontakt med demenskoordinator for rådgivning.

Hva er demens:

Demens er en samlebetegnelse på symptomer som skyldes sykdom i hjernen. Den mest kjente og vanligste demenssykdommen er Alzheimers sykdom. Vaskulær demens, frontallapps-demens og Lewylegeme-demens, er eksempler på andre sykdommer som gir demens.

Demens utvikler seg over tid og fører som oftest til endringer på områder som hukommelse, språk og væremåte.

Dersom du opplever endringer i hukommelsen eller har andre symptomer eller tegn som kan skyldes demens, er det viktig å få gjort undersøkelser hos lege. Dette er viktig for å finne ut hva endringene skyldes. I noen tilfeller kan det dreie seg om andre sykdommer eller tilstander som kan behandles.

Les mer om demens og tidlige symptomer på:

Kontaktinformasjon

Sonja Margareth Langnes
Demenskoordinator
E-post
Telefon 90 86 28 55
Anne Karin Utnes
Demenskoordinator
E-post
Telefon 90 86 28 55

Tilgjengelig tirsdager og onsdager

- Sentralbord Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er åpen mandag og torsdag mellom kl 12.00-14.00

Søknader som ikke går via HelsaMi og andre henvendelser sendes via sikker post:

Søknader sendes

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100