Avlastning

Avlastning er et tilbud til personer eller familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Formålet er å gi omsorgsyter avlastning for sine omsorgsoppgaver. Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie, samt mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Samtidig skal tilbudet omfatte et forsvarlig tjenestetilbud for personer som har omsorgsbehovet. 


Momenter som vurderes som særlig tyngende kan være:

· Om du arbeider mange timer pr. måned med nødvendige omsorgsoppgaver

· Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig

· Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattsøvnen

· Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid

· Om det er behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden

Avlastning kan organiseres på ulike måter, som f.eks;

· Hjemme hos tjenestemottaker,

· i privat hjem på døgn eller timebasis

· i avlastningsbolig/ sykehjem på døgn eller timebasis

· som dagopphold, dagsentertilbud mm.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

Ved mottatt søknad om avlasting, vil saksbehandler ved forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester ta kontakt med deg. Det vil bli avtalt hjemmebesøk for kartlegging av hjemmesituasjonen. Den omsorgstrengende sine ressurser og bistandsbehov vil bli kartlagt. Det vil samtidig bli innhentet samtykke for innhenting av nødvendig informasjon fra lege eller spesialisthelsetjenesten.

Klage

En kan klage på vedtaket fattet av forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester. Klagefrist er 3 uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kontaktinformasjon

Karin Iversen
Leder Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 480 66 483
Hilde Anette Havnes Kvamme
Saksbehandler Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 476 74 397
Peggy Johanne Visnes
Saksbehandler Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 480 61 078
Ninni May Bakke Tornes
Saksbehandler Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 477 12 105
Aina Eide Haukås
Jurist Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 909 36 547

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen