Mikalmarka

Mikalmarka er en egen enhet med til sammen 20 boliger. 

Boligene er for mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller psykiske lidelser. Vårt mål er å legge forholdene til rette for brukerne, slik at de så langt det er mulig kan leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Kontaktinformasjon

Leif Arild Lervik
Enhetsleder Mikalmarka
E-post
Telefon 48 09 44 29
Mikalmarka bofellesskap
Telefon 94 14 78 85