Knausvegen

Knausvegen ligger sentralt til på Tornes

Vi er et bofellesskap med fire leiligheter for personer med utviklingshemming.

Kontaktinformasjon

Stine Rødal Gaasø
Enhetsleder Eidem bofellesskap og Knausvegen
E-post
Telefon 95 89 02 61