Hestehovvegen boliger

Hestehovvegen boliger ligger sentralt til i tettbebygd strøk i Elnesvågen

· For personer med utviklingshemming

· Har 4 leiligheter

· Yter i tillegg tjenester til innbyggere som eier egen bolig