Hestehovvegen boliger

Hestehovvegen boliger ligger sentralt til i tettbebygd strøk i Elnesvågen

· For personer med utviklingshemming

· Har 4 leiligheter

· Yter i tillegg tjenester til innbyggere i egeneid bolig

Kontaktinformasjon

Inger Haukås
Enhetsleder Hestehovvegen 38 og Dalelia Bofelleskap
E-post
Telefon 71 26 71 18
Mobil 916 11 897