Haukås

Haukås ligger sentralt i tettbygd strøk i Elnesvågen

· For personer med utviklingshemming

· Har 10 leiligheter

· Yter i tillegg tjenester til innbyggere som eier egen bolig

Kontaktinformasjon

Ann Marit Aakvik
Enhetsleder Haukås bofellesskap
E-post
Telefon 95 81 60 49