Eidem botilbud

Eidem ligger på Eidem, i utkanten av Elnesvågen sentrum

· For personer med psykiske lidelser

· Har 4 leiligheter

· 1 korttidsplass

· Yter i tillegg tjenester til innbyggere som eier egen bolig

Adresse: Setbakken 10 og 12, 6440 Elnesvågen

Kontaktinformasjon

Eidem botilbud 1
Telefon 95 75 38 65
Eidem botilbud 2
Telefon 90 08 16 71
Stine Rødal Gaasø
Enhetsleder Eidem bofellesskap og Knausvegen
E-post
Telefon 95 89 02 61