Ergoterapi

Ergoterapi utøves av høgskole-/ universitetsutdannede fagpersoner med offentlig godkjenning.

Ergoterapeuten bygger opp under menneskers motivasjon til et aktivt, selvstendig liv ut fra egne verdier og mål. Kartlegging av brukers aktivitetsfunksjon og omgivelser er grunnlaget for videre tiltak.

 

Ergoterapeuten kan sette i gang tiltak i forhold til omgivelsene eller direkte i forhold til person. Aktuelle tiltak kan være trening i ADL, tilpasning og tilrettelegging av aktiviteter, funksjonsutredning og –trening, samt bistå i tilrettelegging av omgivelser. Ergoterapeuten kan hjelpe deg med å søke om hjelpemidler og med tilpasning av hjemmet ditt.

Målet er at du skal bli mest mulig selvstendig og være avhengig av minst mulig hjelp i hverdagen.

Hvordan får jeg ergoterapi?

Ergoterapi får du etter kontakt med lege, fysioterapeut, andre samarbeidspartnere eller direkte kontakt.

Hva får jeg?

Tiltak for å øke selvstendighet og mestring i hverdagen. Dette kan innebære:

  • Funksjonstrening/ADL-trening. ADL-trening er trening på dagligdagse aktiviteter som å kle på seg, lage mat osv. 
  • Finmotorisk trening
  • Hjelpemidler - korttidsutlån
  • Hjelpemidler - varig behov:
    Ta kontakt med ergopterapeuten for hjelp til å søke hjelpemiddelsentralen.
  • Opplæring i bruk av hjelpemidler
  • Rådgivning for tilpasning av bolig og hjelp til å søke om økonomisk støtte til Tilpasning av bolig
  • Hjelp til en enklere hverdag

Ergoterapitjenesten kan komme hjem til deg. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Resepsjon Elnesvågen og Eide
Telefon 71 26 83 00
Else Marie Husveg Huanca
Ergoterapeut
E-post
Mobil 481 88 750
Ingelin Farstad
Ergoterapeut
E-post

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Setbakken 1
6440 Elnesvågen