Ergoterapi

Ergoterapitjenesten har som mål at innbyggerne skal oppleve mest mulig selvstendighet og deltagelse i hverdagen og kunne bo i egen bolig lengst mulig. Tjenesten bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav og har fokus på helsefremming og forebygging.

 

Hva tilbyr vi?

  • Kartlegging av din aktivitetsfunksjon, dine ressurser og utfordringer.
  • Tilrettelegging, råd og veiledning for at du skal kunne delta mer aktivt og selvstendig i hverdagen.
  • Trening på ferdigheter for at du kan fungere best mulig i daglige aktiviteter, på skole, arbeid og ellers i samfunnet.
  • Deltagelse i ansvarsgrupper og samarbeid med annet helsepersonell, arbeidsgivere og andre aktuelle tjenester.
  • Boligkartlegging og veiledning om du trenger ombygging av boligen din.
  • Vi bistår deg med tilrettelegging av boligen, uteområde med mer.
  • Kartlegging av hjelpemiddelbehov og bistand til å søke NAV Hjelpemiddelsentral innen områdene bevegelse, syn- og hørselstap, kognitive hjelpemidler og spesialtilpasning av bil.
  • Habilitering og rehabilitering i tett samarbeid med andre faggrupper og instanser.

Hvordan kontakte oss? 

  • Innbygger selv, pårørende, helsepersonell og andre kan ta direkte kontakt.

Hva koster det?

  • Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Resepsjon Elnesvågen og Eide

Ta kontakt med helsestasjonen eller din helsesykepleier på:

HelsaMI
 

Telefon: 712 68 300

Telefontid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:30 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30
Fredag stengt telefon

Else Marie Husveg Huanca
Ergoterapeut
E-post
Telefon 48 18 87 50

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Setbakken 1
6440 Elnesvågen