Ergoterapi for barn og unge 0-18 år

Ergoterapitjenesten har som mål at barn og unge skal oppleve mest mulig selvstendighet og deltagelse i hverdagen. Tjenesten har fokus på helsefremming og forebygging.

Hva tilbyr vi?

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trener på aktiviteter i dagliglivet.
 • Kartlegging og trening av hånd- og finmotorikk, samt skrivefunksjon.
 • Kartlegging og tilrettelegging av aktivitet og lek
 • Kartlegging av behov for hjelpemidler og bistand til å søke NAV Hjelpemiddelsentral innen områdene forflytning, kommunikasjon, daglige aktiviteter og spesialtilpasning av bil.
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig, fritidsarealer, barnehager, skoler med mer i størst mulig grad fremmer barn og unges mulighet til aktivitet og deltagelse.
 • Deltagelse i ansvarsgrupper og samarbeid med annet helsepersonell og andre aktuelle tjenester.
 • Habilitering i tett samarbeid med andre faggrupper og instanser.
 • Veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

Hvordan kontakte oss?

 • Foresatte eller ungdommen selv kan ta direkte kontakt med oss
 • Andre kan ta kontakt etter avtale med foresatte eller ungdommen: Fyll ut og send inn henvisningsskjema nedenfor eller ta evt. kontakt på telefon.

Henvising til ergoterapitjenesten (PDF, 212 kB)

 

Hva koster det?

 • Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Resepsjon Elnesvågen og Eide

Ta kontakt med helsestasjonen eller din helsesykepleier på:

HelsaMI
 

Telefon: 712 68 300

Telefontid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:30 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30
Fredag stengt telefon

Else Marie Husveg Huanca
Ergoterapeut
E-post
Telefon 48 18 87 50

Åpningstider

Sentralbord servicetorget:

Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Adresse

Setbakken 1
6440 Elnesvågen