Ergoterapi for barn og unge 0-18 år

Barn og unge som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut.

Foreldre kan ta direkte kontakt med ergoterapeut i kommunen eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole eller andre instanser.

Ergoterapitjenesten kan tilby:
 

  • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
  • Vurdering og trening av håndmotorikk.
  • Vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivitet og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, data, daglige aktiviteter og spesialtilpasning av bil.
  • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig, fritidsarealer, skoler og barnehager i størst mulig grad fremmer barn og unges mulighet til aktivitet og deltagelse.
  • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Resepsjon Elnesvågen og Eide
Telefon 71 26 83 00
Else Marie Husveg Huanca
Ergoterapeut
E-post
Mobil 481 88 750
Ingelin Farstad
Ergoterapeut
E-post

Åpningstider

Telefontid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:00 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30
Fredag stengt telefon

Adresse

Setbakken 1
6440 Elnesvågen