Aktivitetshuset

Aktivitetshuset gir tilbud til personer med utviklingshemming/nedsatt funksjonsevne.

Mål for Aktivitetshuset:

  • Å fremme trygghet og trivsel
  • Å tilrettelegge aktiviteter som stimulerer til vedlikehold og bedring av fysisk, psykisk og sosiale ferdigheter.
  • At brukerne skal oppleve livskvalitet, respekt og verdsetting.
  • At aktivitetene er bestemmende ut ifra brukernes behov, interesser, ønsker, personlighet og funksjonsnivå.

Gjennom året holder i med mange ulike aktiviteter, som å lage fastelavensris, bake, sangstund, tegning og maling, spiller spill, benytter massasjestol og slapper av i løvstol, være i ballbassenget, ta seg et boblebad med mer. Vi er også ute på turer, både i nærmiljøet og rundt om i distriktet vårt. Aktivitetene vi gjør avhenger av hva brukerne av huset selv ønsker å finne på. 

Kontaktinformasjon

Aktivitetshuset
Telefon 47 70 98 76
Tone Beathe E Røshol
Koordinator/vernepleier
E-post
Telefon 95 06 55 31