Aktivitetshuset

Aktivitetshuset gir tilbud til personer med utviklingshemming/nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Kjersti Gjendemsjø
Enhetsleder Knausvegen bofellesskap
E-post
Mobil 480 28 714