Bli støttekontakt

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Mange trenger støttekontakt, enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter.

Krav til søker

  • du må være over 16 år
  • du må fremlegge politiattest

Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

Slik søker du om å bli støttekontakt

1. Fortell litt om deg selv:

  • navn
  • alder
  • utdanning
  • arbeidserfaring
  • fritidsinteresser
  • hvilke brukere du helst vil jobbe med, for eksempel psykisk utviklingshemmede, barn/ungdom, funksjonshemmede, mennesker fra andre kulturer

2. Send inn en åpen søknad til oss.

Hva skjer videre?

Dersom det for øyeblikket ikke er noen ledige stillinger som støttekontakt, legger vi søknaden din i en søknadsbank.

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Linn Hege Andersen Håseth
Konsulent - Tiltak funksjonshemmede
E-post
Telefon 46 91 65 11

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100