Fræna legekontor

Fræna legekontor har to avdelinger.

Fræna legekontor ligger på Helsesenteret midt i Elnesvågen bak kjøpesenteret Bølgen. 

To leger har kontor ved avdeling Torget, som ligger på Torget 10 i Elnesvågen sentrum.

Fræna legekontor har 7 leger og LIS-1 (tidligere turnuslege, nå en forkortelse for Lege i spesialisering). Noen ganger har vi også en legestudent som praktiserer hos oss. Vi har flere legesekretærer og helsepersonell. Vi har dessuten nært samarbeid med helsesøster og jordmor.

Avdeling Torget har to leger (Pragass Rajavel og Maihanpoor Siddiqi). 

Legene har alle fastlegeavtale med Fræna kommune. De deltar regelmessig i kurs og etterutdanning for å tilfredsstille de krav som stilles i dag. Alle er spesialister eller under spesialistutdannelse i faget allmennmedisin

Vi har moderne og velutstyrte laboratorier som gir raske og pålitelige prøveresultater. Vi er tilknyttet Norsk Helsenett og har tilgang til en rekke datahjelpemidler.

Det er kort ventetid hos oss og vi har alltid en lege som har avsatt tid til øyeblikkelig hjelp. Trenger du fastlege så har vi ledig kapasitet.

Har du behov for legevakt, ring nytt nasjonalt legevaktsnummer: 116117

Hjemmeside: www.frenalegekontor.no

Fræna legekontor har følgende mål i møte med deg som pasient:

  • At du blir hørt og at du blir tatt på alvor med det som plager eller bekymrer deg
  • At du får rask og god hjelp
  • At taushetsplikten og andre pasientrettigheter blir ivaretatt
  • At du får rask time til spesialist når det er nødvendig
  • At du opplever besøket på Fræna legekontor som trygt og trivelig og at du ønsker å komme tilbake når det er nødvendig Du kan bestille resept eller time via Pasientsky. Last ned appen eller gå på www.pasientsky.no Innlogging med bank-ID

Kontaktinformasjon

Fræna Legekontor
Resepsjon
E-post
Telefon 71 26 82 00
Torget legekontor
E-post
Telefon 71 26 82 00
Nasjonalt legevaktsnummer
Telefon 116117