Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen.

Kommuneoverlegen har ansvaret for oppfølging og smittesporing når det oppstår koronasmitte i kommunen.

Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Viktige oppgaver er blant annet helsemessig beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, folkehelse, rådgivning, forvaltning, kvalitetsutvikling og medisinsk faglig oppfølging av helsetilbudet i kommunen. 

Kontaktinformasjon

Vegard Ansok
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 46 96 36 71

Adresse

6440 Elnesvågen