Koronavaksinering

Når og hvor kan du få vaksine?

Høsten 2023 gjennomførte kommunen influensavaksinering og koronavaksinering i uke 44 på Vonheim i Malmefjorden. Dersom du ikke hadde anledning å ta vaksine da kan du ta den hos fastlegen eller på apoteket. 

Tilbudet gis til de som er i risikogruppene (ulike risikogrupper for influensavaksine og koronavaksine, se mer informasjon lengre ned i artikkelen)

Tilbudet gis til de som er i en eller flere av disse risikogruppene:

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere,
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,
  • Gravide
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom,
  • Aldersgruppen 6 måneder - 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. Merk! Barn med alvorlig grunnsykdom i alderen 6 måneder til og med 4 år som tidligere ikke har fått vaksine eller har gjennomgått COVID-19, skal ha 3 vaksinedoser. Det bør gå 3 uker mellom første og andre dose og minst 8 uker mellom andre og tredje dose.