Klage på helse- og omsorgstjenester

Hva kan du klage på?

  • at du ikke har fått den tjenesten du ønsker
  • forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
  • kritikkverdige forhold
  • saksbehandlingen

Klage på vedtaket

Hvis du ikke er fornøyd med et vedtak eller en avgjørelse som kommunen har fattet, eller du mener at rettigheter ikke er oppfylt, kan klage. 

Klage sendes til forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester i Hustadvika kommune. 

Rådgivere/saksbehandlere på forvaltningskontoret vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer i vedtaket. Hvis kommunen ikke finner grunn til å endre sitt vedtak som følge av klagen, oversendes klagen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel på sykehjem, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren som gjør en vurdering av saken.

Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan kommunen hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Lenker

Kontaktinformasjon

- Sentralbord Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er åpen mandag og torsdag mellom kl 12.00-14.00

Søknader som ikke går via HelsaMi og andre henvendelser sendes via sikker post:

Søknader sendes

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen