Kontakt oss

Kontakt oss - hjelp i hjemmet
Tjeneste Kontakt Telefon E-post
Har du allerede hjemmesykepleie eller hjemmehjelp? Hjemmetjenesten 91510522 Hege Strand
Trenger du tjenester i hjemmet eller flere tjenester? Forvaltningskontoret 71268103 Postmottak
Trenger du enkle hjelpemidler i hjemmet? (rullestol, komfyrvakt, doforhøyer etc) Hjelpemiddelforvalter 91371203 Hilde Valberg
Trenger du flere hjelpemidler og tilpasning av hjemmet? Ergoterapeut 48188750 Else Marie Huanca