Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme. Tilbudet gjelder også mennesker som har behov for helsehjelp etter sykehusopphold. Behovet vurderes fortløpende.

Søk hjemmesykepleie

Søknadsskjema

 

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og vi finner det helsetilbudet som passer best for deg

Har du allerede hjemmesykepleie?

Ta kontakt med hjemmetjenesten i Hustadvika kommune, sentralbordet er betjent mellom kl. 08:30 - 12:00 og 13:00 - 14:30.

Sentralbord hjemmetjenesten
Område Sentralbordet
Hjemmetjenesten i Hustadvika 91510522
Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester 71268103

Hva får du?

  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
  • Stell og pleie til alvorlig syke og døende
  • Støtte og veiledning til pårørende

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå, eller ha behov for helsetjenester i hjemmet.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Hva skjer videre?

Ved mottatt søknad eller henvendelse om hjemmesykepleie vil saksbehandler ved forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester ta kontakt med deg. Det vil bli avtalt ett hjemmebesøk for kartlegging av hjemmesituasjonen samt dine ressurser og bistandsbehov. Det vil bli innhentet samtykke for innhenting av nødvendige helse- og omsorgsopplysninger fra lege om dette vurderes som nødvending.  

Kontaktinformasjon

- Sentralbord Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er åpen mandag og torsdag mellom kl 12.00-14.00

Søknader som ikke går via HelsaMi og andre henvendelser sendes via sikker post:

Søknader sendes

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen