Informasjon om influensavaksinering i Hustadvika

Legekontorene og kommunen er tomme for influensavaksine.

Folkehelseinstituttet kjøpte inn 1.2 millioner doser til Norge. Det har ikke vært mulig å skaffe flere vaksinedoser til Norge.

På grunn av korona-pandemien ble influensavaksineringen i år gjennomført på en annen måte enn tidligere.

Det har vært stor etterspørsel etter vaksine i år, og det har vært klare begrensinger i fra myndighetene på hvem som kan få vaksine. Apotekene får heller ikke flere doser.