Informasjon om influensavaksinering i Hustadvika

Hvem bør vaksinere seg?

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Når og hvor kan du få vaksine?

Høsten 2023  gjennomførte kommunen influensavaksinering og koronavaksinering i uke 44 på Vonheim i Malmefjorden. Dersom du ikke fikk vaksinert deg da, kan du ta begge vaksinene hos fastlegen din eller på apoteket.  Vaksinene tilbys de i risikogruppene. 

Risikogrupper:

Personer i risikogrupper bør ta influensavaksine årlig
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem  
 • Alle fra fylte 65 år  
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.  
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år 
 • Barn og voksne med:  
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma) 
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk) 
  • diabetes type 1 og 2  
  • leversvikt eller nyresvikt  
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade  
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)  
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)  
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege  
Andre som anbefales å ta influensavaksine

I tillegg anbefales influensavaksine til disse gruppene: 

Les mer om influensavaksinen her

Kontaktinformasjon

Resepsjon Elnesvågen og Eide

Ta kontakt med helsestasjonen eller din helsesykepleier på:

HelsaMI
 

Telefon: 712 68 300

Telefontid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:30 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30
Fredag stengt telefon