Jordmor og svangerskapskontroll

Alle gravide har rett til gratis svangerskapskontroll.

Tilbudet får du hos fastlegen og/eller jordmor på helsestasjonen. Kontakt helsestasjonen tidlig i svangerskapet dersom du ønsker oppfølging hos jordmor.

Helseforetaket har sendt ut informasjon til alle som har termin i høst med informasjon om hvor fødetilbudet er, om du må reise til Molde eller Kristiansund. Brevet finner du her (PDF, 548 kB).

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

  • Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 – 12. Du kan lese mer om de ulike konsultasjonene på helsenorge.no.
  • Det er ønskelig at far deltar i konsultasjonene. Én konsultasjon er forbeholdt kun mor.
  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen.
  • Jordmor kan søke om fødeplass.
  • Jordmor tar alle rutineblodprøver.
  • Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere.
  • Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, flaskemating og forberedelse til foreldrerollen. 

Etter fødsel

Dere vil få tilbud om hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer etter hjemkomst fra fødeavdelingen. Jordmor tar kontakt. Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen frem til barnet er 5 år.

Les mer om helsestasjon barn 0-5 år.

Kontaktinformasjon

Stine Silset Herskedal
Jordmor
E-post
Mobil 482 54 714
Kristine Naas Sjøholt
Jordmor
E-post
Mobil 977 70 805
Resepsjon Elnesvågen og Eide
Telefon 71 26 83 00

Åpningstider

Telefontid resepsjon:
Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30

Adresse

Slettavegen 37
6490 Eide