Jordmor og svangerskapskontroll

Frem til byggearbeidene er ferdige ved Familiens Hus på Eide vil begge jordmødrene være stasjonert ved Helsehuset på Eidem i Elnesvågen. Dette skyldes at de midlertidige lokalene ved Slettatunet ikke er egnet. Byggearbeidene ved Familiens Hus er planlagt ferdigstilt i november 2021. 

Alle gravide har rett til gratis svangerskapskontroll.

Tilbudet får du hos fastlegen og/eller jordmor på helsestasjonen. Kontakt helsestasjonen tidlig i svangerskapet dersom du ønsker oppfølging hos jordmor.

Helseforetaket har sendt ut informasjon til alle som har termin i høst med informasjon om hvor fødetilbudet er, om du må reise til Molde eller Kristiansund. Brevet finner du her (PDF, 548 kB).

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

  • Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 – 12. Du kan lese mer om de ulike konsultasjonene på helsenorge.no.
  • Det er ønskelig at far deltar i konsultasjonene. Én konsultasjon er forbeholdt kun mor.
  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen.
  • Jordmor kan søke om fødeplass.
  • Jordmor tar alle rutineblodprøver.
  • Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere.
  • Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, flaskemating og forberedelse til foreldrerollen. 

Etter fødsel

Dere vil få tilbud om hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer etter hjemkomst fra fødeavdelingen. Jordmor tar kontakt. Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen frem til barnet er 5 år.

Les mer om helsestasjon barn 0-5 år.

Kontaktinformasjon

Stine Silset Herskedal
Jordmor avd Eide
E-post
Mobil 977 70 805
Kristine Naas Sjøholt
Jordmor avd Elnesvågen
E-post
Mobil 482 54 714
Resepsjon Elnesvågen og Eide
Telefon 71 26 83 00

Åpningstider

Telefontid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:00 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30
Fredag stengt telefon

Adresse

Avdeling Eide:
Slettavegen 37
6490 Eide

Avdeling Elnesvågen:
Setbakken 1
6440 Elnesvågen