Flyktningehelsetjeneste

Tilbud om gratis og frivillig helseundersøkelse for flyktninger, overføringsflyktninger og familiegjenforente gjennomføres ved helsestasjonen. Det brukes tolk ved behov.

Helseundersøkelse

  • Helseundersøkelse med lege og helsesøster innen 3 måneder etter ankomst til kommunen.

  • Alle ansatte i  kommunen kan henvise målgruppen til en helseundersøkelse

  • I tillegg kan personen selv avtale helseundersøkelse for seg og/ eller sine familiemedlemmer.

  • Helseundersøkelsen inneholder samtale og undersøkelse med lege og helsesøster

Les mer om helseundersøkelser til flyktninger på Helsedirektoratets nettside.

Ansatte i introduksjonsprogrammet og skolehelsesøster har et særlig ansvar for å gi informasjon om, og henvise til helseundersøkelsen. Dette fordi de møter personer i målgruppen på et tidlig tidspunkt etter ankomst, og/eller i forbindelse med den lovpålagte tuberkulosescreeningen. 

 

Kontaktinformasjon

Resepsjon Elnesvågen og Eide

Ta kontakt med helsestasjonen eller din helsesykepleier på:

HelsaMI
 

Telefon: 712 68 300

Telefontid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:30 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30
Fredag stengt telefon

Åpningstider

Åpningstid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:30 - 15.00

 

Adresse

Avdeling Eide:
Rådhusvegen 7
6490 Eide

Avdeling Elnesvågen:
Setbakken 1
6440 Elnesvågen